five main gems

पाँच मुख्य रत्न – राशि रत्न | Five main gems – Rashi Ratna – Zodiac Stones

  पुखराज वैदूर्य गोमेद मूँगा अर्थात प्रवाल फरोजा